Hiến pháp 2013

Khách3
Thành viên0
Hôm nay8
24h qua473
Tổng xem638790
Your IP3.227.235.183

Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình

THỦ TỤC CHO Ý KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (THẨM QUYỀN THUỘC ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 17 CỦA THÔNG TƯ SỐ 70/2014/TT-BGTVT NGÀY 05/12/2014 CỦA BỘ GTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA )

TT

Tên bước

Mô tả

1

Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam (địa chỉ : số 1A đường Phan Bội Châu, phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và xử lý.

+ Trường hợp nhận trực tiếp: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ.

+ Trường hợp nhận qua bưu điện hoặc hình thức khác: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam có văn bản gửi tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam có ý kiến trả lời bằng văn bản. Trường hợp cần kéo dài thời gian xem xét, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm.

2

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a.1. Văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến thỏa thuận theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này. Nội dung văn bản phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình.

a.2. Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia. Trên bình đồ thể hiện cao độ tự nhiên mặt cắt ngang theo phạm vi dọc tuyến đường thủy nội địa đối với khu vực xây dựng công trình.

a.3. Ngoài quy định tại khoản 2 Điều này, hồ sơ phải có các tài liệu cho từng trường hợp cụ thể sau đây:

a.3.1) Đối với công trình xây dựng cầu vĩnh cửu, cầu tạm, âu tàu: Dữ liệu về khoang thông thuyền (vị trí, khẩu độ cầu, chiều cao tình không); Mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông;

a.3.2) Đối vái cầu quay, cầu cất, cầu nâng hạ, cầu phao, âu tàu phải thể hiện rõ phương án và công nghệ đóng, mở, vùng nước dự kiến bố trí cho phương tiện thủy neo đậu khi chờ đợi;

a.3.3) Đối với công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không: Bản vẽ, các số liệu thể hiện rõ điểm thấp nhất của đường dây, đường ống (điểm thấp nhất của đường dây điện tính cả hành lang an toàn lưới điện);

a.3.4) Đối với công trình ngầm dưới đáy luồng: Bản vẽ thể hiện kích thước, cao trình của đỉnh kết cấu công trình ngầm;

a.3.5) Đối với công trình bến phà: Bản vẽ thể hiện hướng và kích thước các bến ở hai bờ, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của phà;

a.3.6) Đối với công trình cảng cá; cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng: Bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng, kích thước, kết cấu các cầu cảng, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của cảng;

a.3.7) Đối với công trình kè, công trình chỉnh trị: Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thước của công trình, phần công trình nhô từ bờ ra ngoài;

a.3.8) Đối với khai thác tài nguyên: Bình đồ, các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất hoặc khai thác tài nguyên.

b. Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).

4

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam.

b. Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hạ tầng -  Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam.

c. Cơ quan phối hợp: Không.

7

Phí, lệ phí

Không

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản có ý kiến xây dựng công trình liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

Văn bản đề nghị có ý kiến  xây dựng công trình liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa theo mẫu quy định tại phụ lục 3 của Thông tư

10

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa  ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17/6/2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/01/2015 của Chính phủ Qui định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông ĐTNĐ;

- Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định quản lý Đường thủy nội địa;

- Quyết định số 536/QĐ-CĐTNĐ ngày 12/8/2015 của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam.

Số lần xem: 5287
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Tin liên quan

Bộ giao thông vận tải

bando

cuc duong thuy noi dia

Tổng cục đường bộ Việt Nam

Cục đăng kiểm Việt Nam

Cục hàng hải Việt Nam

Ý kiến công dân

Thăm dò ý kiến

Trong các vấn đề sau thì bạn tâm đắc nhất vấn đề nào?


Xem kết quả

Video