Hiến pháp 2013

Khách1
Thành viên0
Hôm nay19
24h qua196
Tổng xem498112
Your IP35.173.48.53

Thủ tục chấp thuận vận tải khành khách

THỦ TỤC CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, BAO GỬI THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH BẰNG TÀU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ( TRONG TRƯỜNG HỢP TÀU XUẤT PHÁT TỪ CẢNG, BẾN THUỘC KHU VỰC TRÁCH NHIỆM CỦA CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA NAM ) :

TT

Tên bước

Mô tả

1

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam .

- Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và xử lý.

+ Trường hợp nhận trực tiếp : Nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hoàn thiện lại hồ sơ.

+ Trường hợp nhận qua bưu điện hoặc hình thức khác : Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam có văn bản gửi tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam có văn bản chấp thuận, trường hợp không chấp thuận phải có văn bản nêu rõ lý do.

2

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý và bao gửi bằng tàu theo tuyến cố định.

- Văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác cang, bến đồng ý cho tàu vào đón trả hành khách.

- Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách bằng đường thủy; Giấy chứng nhận đăng ký của tàu; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu.

- Bản đăng ký chất lượng dịch vụ.

- Bản quy trình khai thác tàu của tổ chức, cá nhân, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: Số lượng tàu khai thác, thời gian khai thác, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa, lên đà, số lượng thuyền viên vận hành, quy trình xử lý tình huống trong trường hợp tàu gặp sự cố khi đang khai thác.

b. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam.

b. Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam.

c. Cơ quan phối hợp: Cảng vụ hàng hải và Sở Giao thông vận tải có liên quan.

7

Phí, lệ phí

Không

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu theo tuyến cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư.

- Bản đăng ký chất lượng dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư.

10

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên website của tổ chức, cá nhân hoặc niêm yết tại bến tàu, tại quầy bán vé để hành khách biết được trước khi đi tàu.

2. Niêm yết tại bến tàu, tại quầy bán vé các thông tin về thời gian xuất bến, số chuyến lượt, giá vé, chính sách giảm giá vé theo quy định pháp luật và của người kinh doanh vận tải, hành trình (bao gồm cả các điểm dừng nghỉ, thời gian dừng, nghỉ), dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình, bảo hiểm hành khách, hành lý miễn cước, số điện thoại nhận thông tin phản ánh của hành khách.

3. Niêm yết trên tàu: số điện thoại đường dây nóng của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý, đơn vị tìm kiếm cứu nạn và nội quy đi tàu.

4. Trong thời gian ít nhất 10 (mười) phút trước khi tàu rời cảng, bến, nhân viên phục vụ hoặc thuyền viên trên tàu có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin về nội quy đi tàu, vị trí và cách sử dụng các trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, thoát hiểm. Việc hướng dẫn, cung cấp thông tin có thể sử dụng hình ảnh qua hệ thống màn hình.

5. Trong thời gian ít nhất 10 (mười) phút trước khi tàu đến cảng, bến trả hành khách, nhân viên phục vụ hoặc thuyền viên trên tàu có trách nhiệm cung cấp thông tin về cảng, bến, thời gian tàu lưu lại và các thông tin cần thiết khác. Việc cung cấp thông tin có thể sử dụng hình ảnh qua hệ thống màn hình.

6. Quản lý, lưu trữ thông tin bắt buộc, cung cấp đầy đủ các thông tin bắt buộc cho các Sở Giao thông vận tải liên quan, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các Cảng vụ liên quan khi được yêu cầu.

Thông tin bắt buộc bao gồm: các thông tin về thời gian tàu đến và rời cảng, bến, hành trình của tàu, danh sách hành khách, danh sách thuyền viên và nhân viên phục vụ trên tàu theo từng chuyến và được lưu trữ trong vòng 1 năm.

7. Thông báo cho Sở Giao thông vận tải hoặc Cảng vụ Hàng hải liên quan, thông báo tại các cảng, bến đón trả khách trước 03 ngày khi có thay đổi về biểu đồ chạy tàu hoặc lịch trình chạy tàu; trước 12 giờ khi có thay đổi về thời gian xuất bến.

8. Hàng năm tổ chức diễn tập công tác ứng cứu khi tàu bị sự cố đâm va, hỏng máy, cháy nổ.

11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Thông tư 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định vận tải hành khách, hành lý và bao gửi bằng tàu khách tốc độ cao tốc  giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Vue65t Nam và qua biên giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, BAO GỬI TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ( KHU VỰC TRÁCH NHIỆM CỦA CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA NAM ) :

TT

Tên bước

Mô tả

1

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam .

- Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và xử lý.

+ Trường hợp nhận trực tiếp : Nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hoàn thiện lại hồ sơ.

+ Trường hợp nhận qua bưu điện hoặc hình thức khác : Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sChi cục Đường thủy nội địa phía Nam có văn bản gửi tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ơ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được ý kiến các cơ quan liên quan, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam có văn bản chấp thuận, trường hợp không chấp thuận phải có văn bản nêu rõ lý do.

2

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý và bao gửi theo tuyến cố định trên đường thủy nội địa.

- Văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác cảng, bến đồng ý cho tàu vào đón trả hành khách.

- Phương án khai thác tuyến.

- Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đầu tư có đăng ký ngành nghề vận tải hành khách đường thủy nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa.

b. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến của các cơ quan có liên quan.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam.

b. Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam.

c. Cơ quan phối hợp: Cảng vụ hàng hải và Sở Giao thông vận tải có liên quan.

7

Phí, lệ phí

Không

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu theo tuyến cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư.

- Văn bản chấp thuận theo mẫu quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư.

10

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Giao thông đường thủy nội địa, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

1. Lắp đặt đầy đủ trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa tại những vị trí theo đúng thiết kế của phương tiện; đối với phương tiện đóng không có thiết kế thì phải lắp đặt tại những vị trí dễ thấy, dễ lấy trên phương tiện.

2. Thông báo tại các cảng, bến đón trả hành khách trước 03 ngày khi có sự thay đổi biểu đồ vận hành hoặc lịch chạy tàu của phương tiện; trước 12 giờ khi có thay đổi thời gian xuất bến (trừ vận tải hành khách ngang sông).

3. Trong thời gian ít nhất là 10 phút trước khi phương tiện tới cảng, bến đón trả hành khách, thuyền trưởng phải tổ chức thông báo cho hành khách tên cảng, bến, thời gian phương tiện lưu lại và các thông tin cần thiết khác (trừ vận tải hành khách ngang sông).

4. Niêm yết Bảng nội quy đi tàu (áp dụng cho hành khách), bản hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa và lối thoát hiểm tại những nơi dễ thấy trên phương tiện.

5. Phục vụ hành khách văn minh, lịch sự.

6. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận hoạt động vận tải hành khách trên tuyến cố định trước ít nhất 05 ngày khi ngừng hoạt động trên tuyến.

7. Định kỳ hàng tháng có báo cáo số lượt hành khách vận chuyển, luân chuyển với Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động.

11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Thông tư 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định vận tải hành khách, hành lý và bao gửi trên đường thủy nội địa

 

Số lần xem: 1152
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Bộ giao thông vận tải

bando

cuc duong thuy noi dia

Tổng cục đường bộ Việt Nam

Cục đăng kiểm Việt Nam

Cục hàng hải Việt Nam

Ý kiến công dân

Thăm dò ý kiến

Trong các vấn đề sau thì bạn tâm đắc nhất vấn đề nào?


Xem kết quả

Video