Hiến pháp 2013

Khách3
Thành viên0
Hôm nay8
24h qua474
Tổng xem638787
Your IP3.227.235.183

Giới thiệu chi cục đường thủy nội địa

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH,PHÁT TRIỂN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam được thành lập tháng 10/1975, là cơ quan trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, được Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ủy quyền thực hiện một số mặt quản lý Nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa khu vực trách nhiệm từ Quảng Ngãi KonTum đến Cà Mau. Chức năng nhiệm vụ của Chi cục qua các thời kỳ được thay đổi cho phù hợp với chức năng nhệm vụ và sự điều hành của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Hiện nay, Chi cục đang thực hiện theo Quyết định số 536/QĐ-CĐTNĐ ngày 26/6/2015 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

1. Nhiệm vụ chủ yếu

- Thay mặt Cục thực hiện một số công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa tại khu vực trách nhiệm được giao.

- Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án và cơ chế chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý công trình đường thủy nội địa, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa quốc gia theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý được giao;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa quốc gia thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý được giao;

- Triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên đường thủy nội địa quốc gia thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý theo phân cấp và ủy quyền của Cục;

- Thông báo luồng đường thủy nội địa, công bố hạn chế giao thông, kiến nghị việc đóng, mở, nâng cấp kết cấu hạ tầng tuyến, luồng trên đường thủy nội địa quốc gia và chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông theo quy định của pháp luật;

- Cho ý kiến thỏa thuận đối với việc xây dựng các công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia theo phân cấp, ủy quyền của Cục;

- Thực hiện công tác quản lý vận tải hành khách trên đường thủy nội địa quốc gia theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác quản lý, theo dõi đào tạo thuyền viên phương tiện thủy nội địa theo phân cấp, ủy quyền của Cục;

- Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Xây dựng phương án kỹ thuật, kế hoạch bảo trì đường thủy nội địa, dự toán thu chi ngân sách hàng năm cho công tác quản lý luồng tuyến, quản lý kết cấu hạ tầng trên đường thủy nội địa quốc gia trình Cục phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng theo phân cấp, xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa theo phương thức đặt hàng, trình Cục phê duyệt, ký hợp đồng, tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán theo phân cấp và ủy quyền của Cục.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Tổ chức Chi cục

- Tổng biên chế năm 2015 là 53 người. Trong đó Văn phòng có 29 CBCC, các Đội Thanh tra – An toàn có 24 CBCC.

- Lãnh đạo: gồm Chi cục trưởng, 02 Chi cục phó

- Các phòng tham mưu:

+ Phòng Tổ chức hành chính đào tạo

+ Phòng Tài chính Kế toán

+ Phòng Pháp chế

+ Phòng Quản lý Hạ tầng

+ Phòng Kế hoạch

+ Đội Thanh tra – An toàn

 

Số lần xem: 3744
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Tin liên quan

Bộ giao thông vận tải

bando

cuc duong thuy noi dia

Tổng cục đường bộ Việt Nam

Cục đăng kiểm Việt Nam

Cục hàng hải Việt Nam

Ý kiến công dân

Thăm dò ý kiến

Trong các vấn đề sau thì bạn tâm đắc nhất vấn đề nào?


Xem kết quả

Video